نماد سایت وظیفه نویس

لباسی که سربازان را به مرد آهنی تبدیل می کند!

امتیاز دهید!

تایوان به تازگی از لباسی رونمایی کرده که خستگی سربازان را در زمان جنگ کاهش می‌دهد؛ لباس برقی پروژه «مرد آهنی تایوان» به سربازان این امکان را می‌دهد تا اجسام سنگین را به راحتی حمل کنند.

منبع : مهر نیوز


خاطرات سربازی

اخبار سربازی

خروج از نسخه موبایل